W ramach prowadzonej działalności oferuję wycenę:
 • nieruchomości gruntowych niezabudowanych (działka budowlana)
 • nieruchomości gruntowych zabudowanych (dom, kamienica, hala magazynowo-produkcyjna itp.)
 • nieruchomości lokalowych (mieszkanie własnościowe, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lokal użytkowy)
 • nieruchomości rolnych (działka rolna, pole uprawne, plantacje itp.)
 • nieruchomości leśnych
 • ograniczonych praw rzeczowych i innych praw do nieruchomości (służebności osobiste, gruntowe i przesyłu, użytkowanie, dożywocie, najem itp.)
Wycena nieruchomości sporządzana jest do celów:
 • zabezpieczenia wierzytelności kredytodawców (na potrzeby kredytu)
 • negocjacji ceny kupna – sprzedaży
 • zamiany nieruchomości
 • zniesienia współwłasności
 • podziału majątku
 • na potrzeby postępowań spadkowych
 • na potrzeby postępowań podatkowych
 • na potrzeby odszkodowań
 • regulacji stanu prawnego
 • ustanowienia służebności gruntowej, przesyłu
 • aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego
 • naliczenia opłat adiacenckich lub opłat planistycznych
 • i inne w ramach kompetencji rzeczoznawcy majątkowego
 
 
Kontakt:

tel. 502 258 082
e-mail: rzeczoznawca.radom@interia.pl
Strony internetowe